EUREKA-ARCHITECTUUR

Bogaert Paul
Martelarenlaan, 57
3010 Leuven
T 016 49 98 00
www.eurekamoment.be
paul@eurekamoment.be
Onze activiteiten situeren zich zowel in de particuliere als de openbare sector, gaande van ééngezinswoningen, meergezinswoningen, villa’s, tot publieke werken zoals scholen, kinderopvangen, ocmw, enz… Naast nieuwbouw zijn wij tevens gespecialiseerd in renovaties en restauratie van beschermde monumenten.
Het (ver-)bouwen van fermettes, pastoriewoningen, veranda’s enz… ligt niet in de lijn van onze activiteiten.
Het accent ligt op NIEUWE hedendaagse, kwaliteitsvolle en authentieke architectuur