Knap Architecten Ronse

Vandemeulebroeke Anke
Fortuin Marieke
St-Martensstraat 11
9600 Ronse
T +32489502215
M 0489 50 22 15
www.knaparchitecten.com
anke@knap-architectenbureau.be
Een symbiose van drie persoonlijkheden die niet op voorhand geregiseerd had kunnen worden en op een unieke wijze leidt tot een pluralistische aanpak - waarbij niet elk een geïsoleerde taak op zich neemt en individueel projecten voor haar rekening neemt maar waarbij gezamelijk project per project onder de loep wordt genomen en waarin eenieder zijn persoonlijke invalshoek, ervaringen, voorkeuren, en achtergrond formuleert.