Energiezuinig gebouw
108 / 837

BASISSCHOOL HEILIGE FAMILIE TE SCHAARBEEK FASE 1

fotograaf: Georges De Kinder

Over dit project

2 gebouwen waren in een staat van verval en voldeden niet meer inzake brandveiligheid, energie, technieken. Om een capaciteitsuitbreiding te kunnen realiseren in een gesloten binnengebied werd in verschillende fasen gewerkt.
Fase 1: het historisch Gebouw 1 werd volledig gerenoveerd en de grote zolderruimtes ingericht om tijdelijk al de leerlingen te plaatsen.
Fase 2: Er werd plaats gemaakt op de site voor een nieuwbouw dat gedraaid werd tegen de bestaande turnzaal tot 1 compact en organisatorisch logisch geheel. De ruimere buitenruimte zorgt voor een leesbare site
met een toegankelijk en leefbaar-passief |K32| gebouw met groenten op het dak

Werkten mee aan dit project:
Ir. Architect IRS Studiebureau Ingenieurs Stabiliteit

locatie:Schaarbeek, Brussel
functie:Gebouw voor openbaar nut
type:Renovatie
stijl:Modern
eigensch.:Budgetvriendelijk, Energiezuinig gebouw, Restauratie

09-01-2018

> Meer energiedetails

Energetische specificaties

Hoe werd met energie omgegaan?

De gevel van het historisch gebouw werd volledig gerespecteerd. Aan de binnenzijde werden de te dunne nissen geïsoleerd, de dikke steunberen niet. De nieuwe ramen in de smalle gotische openingen kregen een smal maar diep profiel en hoogrendementsglas. Het dak werd volledig vernieuwd en geïsoleerd.


Extra energie-info

Netto bewoonbare oppervlakte

600 m²

Ventilatiesysteem

C+

Verwarmingssysteem en productie sanitair warm water

Laagrendement op gas

Toepassing hernieuwbare energie

waterrecuperatie

Over de architect

IVH architecten
Van Haver Inge
de Bavaylei 34
1800 Vilvoorde

T 0494 584 964
M 0494 584 964

ivh-architecten.com
inge@ivh-architecten.be