Architectenbureau Jan Stranger bv

Stranger Jan
Bist 67
2180 EKEREN
T 0497 60 28 24
M 0497/60.28.24
F 03 313 86 06
www.architect-js.be
info@architect-js.be
Werking van het kantoor:
Elk project wordt ontworpen op maat van de bouwheer en dit is de combinatie van het programma, het beschikbare bouwbudget, stedenbouwkundige regels, …
Elk project wordt vanaf de eerste schets tot de oplevering van de bouw gevolgd en begeleid zodat de bouwheer steeds kan rekenen op de nodige bijstand en advies.